odakyu

odakyu

Search

Close

MENU

ตารางเดินรถไฟโรแมนซ์คาร์

ตารางเดินรถไฟโรแมนซ์คาร์

คำอธิบายสัญลักษณ์

บริการภายในรถไฟ

 • บริการรถขายอาหาร
 • เครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ

ประเภทรถไฟ

 • GSE (โมเดล 70000) ภายในรถไฟมีจุดชมวิว
 • VSE (โมเดล 50000) ภายในรถไฟมีจุดชมวิวและที่นั่งซาลูน
 • G
  GSE (มเดล 70000)
 • M
  MSE (มเดล 60000)
 • E
  EXE, EXEα (มเดล 30000)
 • หมายถึงขบวนรถไฟที่อาจแตกต่างกัน โดยขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเดินรถไฟในแต่ละวัน