Recommended locations not on the model course

เส้นทางท่องเที่ยวอื่นที่ทางเราขอแนะนำ

 • น้ำตกสองชั้น มิฮาระชิไดท่านสามารถเดินเล่นเปลี่ยนบรรยากาศ โดยเริ่มต้นจากอาคารรองของศาลเจ้าอะฟุริโอยามะได้

  น้ำตกสองชั้นแห่งนี้เป็นน้ำตกที่มีขนาดเล็กแต่มีลำน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์ และมีประวัติศาสตร์ต่างๆ แฝงอยู่ เช่น ครั้งหนึ่งเคยเป็นสถานที่จัดพิธีกรรมบริสุทธิ์แด่เทพเจ้า เป็นต้น
  มิฮาระชิไดเป็นที่นั่งโซนพิเศษที่จะช่วยให้ท่านสามารถเงยหน้ามองเห็นภูเขาโอยามะได้เป็นอย่างดี
  มีการจัดเตรียมโต๊ะและม้านั่งยาวจำนวนมากไว้รอบริการทุกท่าน

 • ※ระยะเวลาที่ใช้เป็นเวลาโดยประมาณ、

ช่วงเวลาแนะนำสำหรับทันซาวะ โอยามะ

หากท่านมาเยือนในฤดูใบไม้ผลิ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับหมู่ใบไม้สีเขียวที่เพิ่งผลิดอกออกมาใหม่ แต่หากมาเยือนในฤดูใบไม้ร่วง จะได้สัมผัสกับใบของต้นเมเปิ้ลที่เปลี่ยนเป็นสีแดง※ทุกปีผู้คนจะมาเยือนสถานที่แห่งนี้อย่างเนืองแน่น จึงขอแนะนำท่านให้วางแผนเดินทางมาในช่วงวันธรรมดา

ฤดูใบไม้ผลิ (ใบไม้เขียวสด) เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนมิถุนายน
ฤดูใบไม้ร่วง (ใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดง) กลางเดือนพฤศจิกายนถึงต้นเดือนธันวาคม
อีกหนึ่งจุดที่ทางเราขอแนะนำ โคมไฟในสวนช่วงฤดูร้อน เพลิดเพลินกับการตกแต่งด้วยแสงไฟอันวิจิตรตระการตา

ได้รับการลงเรื่องราวไว้ในหนังสือมิชิลินกรีนไกด์เจแปน ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 4 (ภาคภาษาฝรั่งเศส) ด้วย

คู่มือท่องเที่ยว "หนังสือมิชิลินกรีนไกด์เจแปน" ฉบับตีพิมพ์ครั้งที่ 4 (ภาคภาษาฝรั่งเศส) ซึ่งวางจำหน่ายที่ประเทศฝรั่งเศสโดยบริษัทมิชิลินผู้ผลิตยางรถสัญชาติฝรั่งเศสในวันที่ 15 มิถุนายน 2015 ได้กล่าวถึงไว้ว่า "โอยามะ" เปรียบเสมือนดาวดวงหนึ่ง และ "ทัศนียภาพที่มองเห็นได้จากศาลเจ้าอะฟุริโอยามะ" เปรียบเสมือนดาวดวงที่สอง โดยมีการเอ่ยถึงเรื่องราวของศาลเจ้าอะฟุริโอยามะและวัดโอยามะเดระไว้ในเวลาเดียวกัน

 • ทัศนียภาพที่มองเห็นได้จากศาลเจ้าอะฟุริโอยามะ

  ดาวดวงหนึ่ง

  จากอาคารหลักของศาลเจ้าอะฟุริโอยามะ (ยอดเขาโอยามะ) ท่านจะได้มองเห็นทิวทัศน์ที่ราบแห่งคันโต แต่เมื่อมองจากอาคารรองที่ตั้งอยู่ใจกลางโอยามะ (ที่ระยะความสูง 696 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล) ท่านจะมองเห็นทิวทัศน์กว้างไกลสุดสายของอ่าวแห่งนี้ ซึ่งสวยงามไม่แพ้ทิวทัศน์ยามค่ำคืน

 • โอยามะ

  ดาวดวงที่สอง

  โอยามะ (1,252 เมตร) ตั้งอยู่ใจกลางที่ราบอันกว้างใหญ่ และเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติทันซาวะโอยามะ สถานที่แห่งนี้ยังเป็นศูนย์รวมความศรัทธาในขุนเขาของผู้คนทั่วไปมาตั้งแต่สมัยอดีตกาล ในสมัยเอโดะนอกจากจะเป็นศูนย์รวมความศรัทธาของประชาชนแล้ว ยังเป็นที่นิยมของผู้คนในการเดินทางมาสักการะที่โอยามะ โดยเราสามารถเดินทางเข้าถึงโอยามะได้จากทุกพื้นที่ผ่านถนนสายโอยามะสายนี้ เนื่องจากพื้นที่นี้อุดมไปด้วยธรรมชาติและตั้งอยู่ใกล้กับใจกลางเมือง ปัจจุบันจึงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากหลั่งไหลเข้ามาไม่ขาดสาย

 • ศาลเจ้าอะฟุริโอยามะ

  ว่ากันว่าศาลเจ้าอะฟุริโอยามะถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยจักรพรรดิซุจินที่สิบ คือ ราวปี 97 ก่อนคริสตกาล ในส่วนของอาคารหลักจะตั้งอยู่บนยอดเขาและส่วนของอาคารรองจะอยู่บริเวณกลางเขา ผู้คนให้ความศรัทธามาแต่อดีตกาลในฐานะที่เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ผู้คุ้มครองทั่วทั้งผืนแผ่นดิน โอยามะยังมีอีกชื่อเรียกหนึ่งว่า "อะเมะฟุริยามะ (ภูเขาเรียกฝน)" ด้วยว่าเป็นศูนย์กลางความเชื่อแห่งการเรียกฝนฟ้ามาช้านาน

 • วัดโอยามะเดระ

  วัดโอยามะเดระถูกสร้างขึ้นโดยสังฆนายกเรียวเบงแห่งวัดโทไดจิจังหวัดนาราเมื่อปี ค.ศ. 755 ปัจจุบันเป็นที่รู้จักกันในนาม "โอยามะโนะโอฟุโดซัง" ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมใหญ่แห่งภูมิภาคคันโต ส่วนอีกสองแห่งคือ ฮองซงเทตสึโซฟุโดเมียวโอวและนิโดจิโซซึ่งสร้างขึ้นจากการหล่อโดยพระสงฆ์ได้รับการขึ้นทะเบียนไว้ให้เป็นมรดกสำคัญทางวัฒนธรรมของชาติด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งฉากใบไม้เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแดงเข้มในวัดโอยามะเดระยังเป็นจุดท่องเที่ยวเลื่องชื่ออีกแห่งหนึ่งด้วย