odakyu

odakyu

Search

Close

MENU

ข้อแนะนำในการเดินทาง

ข้อแนะนำในการเดินทาง

สถานะการเดินรถไฟสายโอดะคิว

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สายโอดาวาระ

  สายโอดาวาระ

  จากชินจูกุ ไปโอดาวาระ

 • สายเอโนชิมะ

  สายเอโนชิมะ

  จากซากามิโอโนะ ไปคาตาเซะ-เอโนชิมะ

 • สายทามะ

  สายทามะ

  จากชินยูริงาโอกะ ไปคาราคิดะ

แผนที่เส้นทางสายโอดะคิว

แผนที่เส้นทางสายโอดะคิว
แผนที่เส้นทางสายโอดะคิว

ค้นหาเส้นทางและค่าโดยสาร

ตารางเวลา

ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2019 ราคาบัตรโดยสารจะถูกปรับขึ้นตามการขึ้นภาษีบริโภค

ถ้าเลือกวันที่หลังวันที่ 1 ต.ค. 2019 ค่าโดยสารรถไฟโอดะคิว สายฮาโกเนะโทซังจะเป็นราคาที่ปรับตามภาษีบริโภคใหม่แล้ว ส่วนค่าโดยสารของรถไฟบริษัทอื่นๆ นอกเหนือจากขบวนที่กล่าวมาด้านบน จะแสดงผลเป็นราคาก่อนปรับตามภาษี โปรดตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง

  

ฟรีพาส ดูทั้งหมด

Odakyu Limited Express Romancecar

Odakyu Limited ExpressRomancecar

 • Odakyu Limited Express Romancecar
 • Odakyu Limited Express Romancecar

โดยสารรถด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์ ที่กำหนดทุกที่นั่งได้อย่างสะดวกสบาย หากชำระราคารถด่วนพิเศษเพิ่มจากบัตรโดยสารฟรีพาส โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับราคา สถานที่จำหน่าย และอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้

 • ชินจูกุ

  จาก

  ชินจูกุ

 • ฮาโกเน่ยุโมโตะ

  ไป

  ฮาโกเน่ยุโมโตะ

80 นาที from ชินจูกุ to Hakone-Yumoto

ราคาตั๋วรถด่วนพิเศษ
1,090 เยน
+
ราคาตั๋วโดยสารปกติ
1,190 เยน
=

2,280 เยน

Browse vacant seats for Limited Express Romancecar

e-Romancecar

e-Romancecar

Online Purchase System

Boarding Date
Boarding On
Departure
Arrival
Adults(12 and older)
Children(6 to 11)