odakyu

odakyu

Search

Close

MENU

ข้อแนะนำการขึ้นรถไฟ

ข้อแนะนำการขึ้นรถไฟ

สถานะการเดินรถไฟสายโอดะคิว

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สายโอดาวาระ

  สายโอดาวาระ

  จากชินจูกุ ไปโอดาวาระ

 • สายเอโนชิมะ

  สายเอโนชิมะ

  จากซากามิโอโนะ ไปคาตาเซะ-เอโนชิมะ

 • สายทามะ

  สายทามะ

  จากชินยูริงาโอกะ ไปคาราคิดะ

มารยาท คำแนะนำ และกรณีฉุกเฉิน

มารยาทบนรถไฟ

 • การพูดคุยและการใช้โทรศัพท์มือถือบนรถไฟ

  ในญี่ปุ่น การพูดคุยด้วยเสียงอันดังบนรถไฟถือเป็นการเสียมารยาทกรุณาพูดคุยด้วยระดับเสียงที่ไม่รบกวนผู้อื่น

 • การใช้ที่นั่ง

  สายโอดะคิวทุกขบวนมีที่นั่งพิเศษ ยกเว้น ”โรแมนซ์คาร์” (ต้องจองที่นั่งล่วงหน้า)กรุณาเอื้อเฟื้อที่นั่งให้แก่ผู้ที่มีความจำเป็นก่อน เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยและบาดเจ็ด ผู้โดยสารที่มีเด็กมาด้วย สตรีมีครรภ์ และผู้โดยสารที่ใช้อุปกรณ์คุมจังหวะการเต้นของหัวใจกรุณานั่งโดยเว้นที่ให้ผู้โดยสารท่านอื่นนั่งด้วยได้มากที่สุด

  การใช้ที่นั่ง
 • กรุณาอย่ายืนชิดประตู

  ผู้โดยสารที่ขึ้นและลงรถไฟซึ่งยืนอยู่ใกล้ทางเข้า/ทางออก กรุณาเดินชิดเข้าข้างในขบวน งดยืนบริเวณทางเข้า/ออก

 • การสูบบุหรี่

  ห้ามสูบบุหรี่บนรถไฟสายโอดะคิวทุกขบวนกรุณางดสูบบุหรี่้ภายในขบวนรถไฟ

มารยาทบนชานชาลา

 • กรุณาหลีกเลี่ยงการวิ่งขึ้นขบวนรถไฟ

  การวิ่งขึ้นขบวนรถไฟที่กำลังจะแล่นออกไปอันตรายเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากร่างกายหรือสัมภาระอาจถูกประตูหนีบได้ ฯลฯ
  กรุณาเผื่อเวลาในการขึ้นรถไฟขบวนถัดไปโดยไม่ต้องเร่งรีบ

 • กรุณายืนรอรถไฟหลังเส้นเหลือง

  ตัวรถไฟอาจโยกเอียงระหว่างการแล่น ซึ่งอันตรายมาก ฉะนั้นกรุณายืนหลังเส้นเหลืองระหว่างรอรถไฟ

 • การสูบบุหรี่

  ห้ามสูบบุหรี่ในทุกบริเวณของสถานีรถไฟสายโอดะคิวกรุณางดสูบบุหรี่ในสถานี

 • ตู้เฉพาะสำหรับสตรี

  เราได้เตรียมขบวนรถไฟสำหรับสุภาพสตรีไว้ให้ใช้บริการ เพื่อให้ลูกค้าสามารถนั่งรถไฟได้อย่างสบายใจ
  *นอกเหนือจากลูกค้าที่เป็นสุภาพสตรีแล้ว เด็กประถม บุคคลทุพพลภาพ หรือผู้ดูแลบุคคลทุพพลภาพที่เป็นสุภาพบุรุษสามารถนั่งขบวนรถไฟได้

  ขบวนรถไฟที่รองรับของสายรถไฟโอดะคิว
  ขบวนรถไฟที่รองรับ:
  วันธรรมดาตั้งแต่เวลา 7.30-9.30 น. ของขบวนรถไฟ "ราปิดเอ็กซ์เพรส (Rapid Express)" "คอมมิวเตอร์เอ็กซ์เพรส (Commuter Express)" "เอ็กซ์เพรส (Express)" ที่มีขบวนรถไฟ 10 ตู้ขบวนและวิ่งไปยังสถานีชินจูกุ
  พื้นที่ให้บริการ:
  โอดาวาระ→ชินจูกุ, ฟูจิซาวะ→ชินจูกุ, คาราคิดะ→ชินจูกุ
  ขบวนที่ให้บริการ:
  ท้ายขบวนรถไฟที่วิ่งไปทางชินจูกุ (รถไฟหมายเลข1)

  ขบวนรถไฟที่รองรับของสายรถไฟจิโยดะ
  ขบวนรถไฟที่รองรับ:
  วันธรรมดาตั้งแต่เวลา 7.10-9.30 น. ของขบวนรถไฟ "เอ็กซ์เพรส (Express)" "คอมมิวเตอร์เซมิเอ็กซ์เพรส (Commuter Semi Express)" "เซมิเอ็กซ์เพรส (Semi Express)" ที่วิ่งออกจากสถานีโยโยงิ-อุเอฮาระ
  "จอดทุกสถานี"
  *รถไฟสายจิโยดะที่วิ่งออกจากโยโยงิ-อุเอฮาระก็รองรับในช่วงเวลาเดียวกัน
  พื้นที่ให้บริการ:
  สถานีต้นทาง→อายาเสะ (สายรถไฟจิโยดะจะสิ้นสุดพร้อมกันในเวลา 9.30 น.)
  ขบวนที่ให้บริการ:
  ท้ายขบวนรถไฟที่วิ่งไปทางอายาเสะ (รถไฟหมายเลข 1)

  *อาจมีการยกเลิกขบวนรถไฟสำหรับสุภาพสตรีในกรณีที่สภาพการจราจรรถไฟแออัด

  ขบวนรถไฟที่รองรับจะมีการติดสติ๊กเกอร์เป็นสัญลักษณ์ตามด้านล่างนี้

  ตู้เฉพาะสำหรับสตรี
  *สัญลักษณ์อาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบริษัท
 • ช่วงเวลาเร่งด่วน

  รถไฟขบวนที่แล่นเข้าชินจูกุจะหนาแน่นมาก ในช่วงเช้าระหว่างเวลา 07:30-10:30 น. และขบวนที่วิ่งจากชินจูกุ ไปยังโอดาวาระ และคาตาเซะ-เอโนชิมะ ในช่วงเวลา 17:00-21:00 น.จึงแนะนำให้ผู้โดยสารที่มีกระเป๋าเดินทางหรือสัมภาระขนาดใหญ่หลีกเลี่ยงการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าว หรือใช้รถไฟแบบระบุที่นั่ง (รถด่วนพิเศษโอดะคิว “โรแมนซ์คาร์”) แทน

 • หากมีผู้ตกลงไปในรางรถไฟ!

  ที่ชานชาลารถไฟสายโอดะคิวทุกสถานี มี “ปุ่มหยุดฉุกเฉิน” ติดตั้งไว้ เพื่อใช้แจ้งให้ขบวนรถไฟที่กำลังจะเข้าสถานีมาทราบว่ามีเหตุฉุกเฉิน เมื่อกดปุ่มนี้จะมีการส่งสัญญาณไฟฉุกเฉินไปยังขบวนรถไฟที่กำลังจะเข้าสถานี และเบรกฉุกเฉินจะทำงานโดยอัตโนมัติ รถไฟจะหยุดลง *หากรถไฟเข้ามาใกล้สถานีเกินไปอาจมีกรณีที่ยังจอดไม่สนิท

  หากมีผู้ตกลงไปในรางรถไฟ!
 • หากเกิดปัญหาร้ายแรงที่ชานชาลา...

  เราได้ติดตั้ง “สายโทรศัพท์ภายในเพื่อเรียกเจ้าหน้าที่สถานี” ที่ใช้พูดคุยกับพนักงานในสำนักงานของสถานีรถไฟได้ในทุกสถานี ในกรณีที่ “มีคนบาดเจ็บที่ชานชาลา” หรือ “มีปัญหาร้ายแรงเกิดขึ้น”

  หากเกิดปัญหาร้ายแรงที่ชานชาลา...
 • หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในรถไฟ...

  ใกล้กับส่วนเชื่อมต่อขบวนรถไฟทุกขบวน และพื้นที่สำหรับรถเข็น มี “อุปกรณ์แจ้งเหตุฉุกเฉิน” ติดตั้งไว้ เพื่อใช้แจ้งเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในรถไฟให้พนักงานทราบ นอกจากนี้ยังได้ติดตั้ง “อุปกรณ์รายงานเหตุฉุกเฉินแบบโต้ตอบ” ซึ่งใช้สื่อสารกับพนักงานที่สำนักงานของสถานีได้โดยตรง โดยยกเว้นในขบวนรถไฟบางขบวน

  หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในรถไฟ...

นำสัตว์ขนาดเล็ก เช่น สุนัขหรือแมว ขึ้นมาบนรถไฟด้วยได้หรือไม่

เฉพาะเมื่อใช้กรงตามข้อกำหนดเท่านั้นจึงจะนำขึ้นมาบนรถไฟได้ คือ สัตว์ความยาวไม่เกิน 70 เซนติเมตร ขนาดกรงกว้างxยาวxสูงได้ถึง 90 เซนติเมตร และน้ำหนักไม่เกิน 10 กิโลกรัม

นำจักรยานขึ้นมาบนรถไฟได้หรือไม่

ไม่จำเป็นต้องเสียค่าสัมภาระใด ๆ ทว่าจะต้องแยกชิ้นส่วน หรือพับเก็บในกระเป๋าเฉพาะ และมีเงื่อนไขว่าจะต้องไม่รบกวนผู้โดยสารท่านอื่น