odakyu

odakyu

Search

Close

MENU

วิธีขึ้นรถไฟ

วิธีขึ้นรถไฟ

สถานะการเดินรถไฟสายโอดะคิว

คลิกเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • สายโอดาวาระ

  สายโอดาวาระ

  จากชินจูกุ ไปโอดาวาระ

 • สายเอโนชิมะ

  สายเอโนชิมะ

  จากซากามิโอโนะ ไปคาตาเซะ-เอโนชิมะ

 • สายทามะ

  สายทามะ

  จากชินยูริงาโอกะ ไปคาราคิดะ

วิธีขึ้นรถไฟ

ประเภทของรถไฟ

จุดจอด เวลาเดินทางและชานชาลา จะต่างกันไปตามประเภทรถไฟ กรุณาตรวจสอบจุดจอดรถไฟ ณ ปลายทางของคุณ

แผนที่เส้นทางสายโอดะคิว

จอดน้อยสถานีกว่า
ใช้เวลาน้อยกว่า

จอดมากสถานีกว่า
ใช้เวลามากกว่า

 • รถไฟด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์

  ในการโดยสารรถโอดะคิวโรแมนซ์คาร์ จะมีค่าโดยสารรถไฟด่วนพิเศษเพิ่มเติมจากค่าโดยสารปกติ

 • รถไฟเร็ว

  รถไฟเร็ว

  รถด่วนพิเศษ คือ รถไฟด่วนที่จอดน้อยสถานีที่สุดรองจากโรแมนซ์คาร์ ให้บริการระหว่างชินจูกุ-โอดาวาระ, ชินจูกุ-คาตาเสะเอโนชิมะ, ชินจูกุ-คาราคิดะ โดยไม่มีค่าบริการเพิ่มเติม

 • รถไฟด่วน

  รถไฟด่วน

  จอดตามสถานีหลักๆ ระหว่าง ชินจูกุ-โอดาวาระ, ชินจูกุ-คาตาเสะเอโนชิมะ, ชินจูกุ-คาราคิดะ

 • รถไฟกึ่งด่วน

  รถไฟกึ่งด่วน

  รถไฟทั้งหมดให้บริการเส้นทางระหว่างโยโยงิอูเอฮาระ-อิเซฮาระ และต่อเนื่องไปยังสายจิโยดะที่โยโยงิอูเอฮาระ (งดให้บริการเส้นทางระหว่างโยโยงิอูเอฮาระ-ชินจูกุ)

 • รถไฟจอดทุกสถานี

  รถไฟจอดทุกสถานี

  แล่นผ่านทุกเส้นทางของสายโอดะคิว และจอดทุกสถานีจนกว่าจะถึงสถานีปลายทาง

 • รถไฟด่วนสำหรับชั่วโมงเร่งด่วน

  รถไฟด่วนสำหรับชั่วโมงเร่งด่วน

  ช่วงเช้าของวันธรรมดาเป็นชั่วโมงเร่งด่วนของการเดินทาง จะให้บริการเฉพาะระหว่างคาราคิดะ-ชินจูกุเท่านั้น

 • รถไฟกึ่งด่วนสำหรับชั่วโมงเร่งด่วน

  รถไฟกึ่งด่วนสำหรับชั่วโมงเร่งด่วน

  ช่วงเช้าของวันธรรมดาเป็นชั่วโมงเร่งด่วนของการเดินทาง จะให้บริการเฉพาะเส้นทางเข้าเมืองเท่านั้น งดบริการเส้นทางระหว่างโยโยงิอูเอฮาระ-ชินจูกุ รถไฟทั้งหมดจะเชื่อมต่อโดยตรงจากโยโยงิอูเอฮาระถึงสายจิโยดะ

รถด่วน

หน้าจอด้านซ้ายเป็นภาพด้านข้างของขบวนรถ ปลายทางที่แสดงเป็นตัวอย่างหนึ่งของปลายทาง

วิธีตรวจสอบการขึ้นรถโรแมนซ์คาร์

โรแมนซ์คาร์เป็นรถไฟด่วนพิเศษที่ต้องสำรองที่นั่งทั้งหมด เนื่องจากจอดเพียงไม่กี่จุด จึงสามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็ว ในรถไฟส่วนหนึ่งมีที่นั่งชมทิวทัศน์พิเศษอยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลัง นอกเหนือจากตั๋วปกติสำหรับโดยสารโรแมนซ์คาร์แล้ว ยังจำเป็นต้องมีบัตรโดยสารด่วนพิเศษด้วย

บัตรโดยสาร

โปรดตรวจสอบปลายทางและเวลาเดินทางบนบัตรโดยสารรถด่วนพิเศษ
จากนั้นตรวจสอบหมายเลขชานชาลาที่สถานี

บัตรโดยสาร

ชานชาลา

กรุณาไปยังชานชาลาตามเครื่องหมายในบริเวณสถานี ในการหาจุดขึ้นรถไฟ
โปรดตรวจสอบประเภทของรถไฟและหมายเลขที่แสดงบนพื้นของชานชาลา

ชานชาลา
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรแมนซ์คาร์ กรุณาคลิก

วิธีตรวจสอบการขึ้นรถไฟอื่น นอกเหนือจากโรแมนซ์คาร์

วิธีตรวจสอบที่สถานี

กรุณาตรวจสอบปลายทาง,เวลารถออก,ประเภทรถไฟ และชานชาลา บนกระดานดิจิตอล ณ สถานี

วิธีตรวจสอบที่สถานี

กรุณารอรถไฟ โดยยืนหลังเส้นสีเหลือง

วิธีตรวจสอบที่สถานี
หมายเหตุ
 1. ถ้าหากบนชานชาลามีสัญลักษณ์ชี้ว่าให้ขึ้นรถตรงไหนก็ขอความกรุณาเข้าคิวตรงสัญลักษณ์ด้วย
 2. บางสถานีอาจมีประตูกั้นชานชาลา
 3. มื่อรถไฟมาถึง กรุณาให้ผู้โดยสารลงจากรถก่อน แล้วค่อยขึ้น

วิธีลงรถไฟ

โปรดค้นหาข้อมูลปลายทางหลังจากลงจากรถไฟ (โปรดดูภาพประกอบ) มองหาป้ายทางออกที่ต้องการ หรือทางออกที่ใกล้ที่สุด (ในประเทศญี่ปุ่นลูกศรชี้ขึ้นโดยทั่วไปหมายถึง "ตรงไปอีก" และลูกศรชี้ลงหมายถึง "อยู่ตรงหน้า")

วิธีลงรถไฟ

กรุณาสอดตั๋วของคุณในช่องตรวจตั๋วใกล้ทางออก ตั๋วเที่ยวเดียวจะไม่คืนออกมา ตั๋วรวมมิตร บัตรโดยสารไป-กลับจะคืนออกมาจากด้านตรงข้ามของเครื่องตรวจตั๋ว กรุณาอย่าลืมนำตั๋วออกจากเครื่องตรวจตั๋ว

วิธีลงรถไฟ

การปรับค่าโดยสาร

หากค่าโดยสารไม่พอ กรุณาชำระค่าโดยสารที่ขาด ณ เครื่องคิดค่าโดยสารที่อยู่ใกล้เคียง หรือบอกนายสถานีเพื่อชำระเงินโดยตรง หากต้องการให้ภาษาที่เครื่องคิดค่าโดยสารเป็นภาษาอีงกฤษ ให้กด “English” ที่อยู่มุมขวาบนของจอ

การปรับค่าโดยสาร

ใส่บัตรโดยสารเข้าไปแล้วปฏิบัติตามคำสั่งที่ปรากฎบนจอ ชำระค่าโดยสารที่ขาด บัตรโดยสารที่เป็นราคาถูกต้องจะคืนออกมา ให้นำบัตรโดยสารนี้ไปออกที่ทางช่องทางออกอัตโนมัติ

การปรับค่าโดยสาร

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)อื่นๆ

รถด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์สายโอดะคิว และรถด่วนแตกต่างกันอย่างไรหรือ

รถด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์ เป็นระบบระบุที่นั่งทั้งหมด เดินทางจากชินจุกุ ไปยังฮาโกเน่ยุโมโตะ ใช้เวลาประมาณ 80 นาที นอกเหนือจากตั๋วรถไฟแล้วต้องซื้อตั๋วรถด่วนพิเศษเพิ่มเติม อย่างไรก็ตาม รถด่วนความเร็วสูง หรือรถด่วนของรถไฟทั่วไปจะมีที่นั่งน้อย และมีพื้นที่สำหรับยืน คือไม่รับประกันที่นั่ง ขอเพียงมีตั๋วก็เดินทางได้ ในกรณีรถไฟทั่วไป เดินทางจากชินจุกุ~ฮาโกเน่ยุโมโตะ ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

โรแมนซ์คาร์คือ

ฟรีพาส ดูทั้งหมด

Odakyu Limited Express Romancecar

Odakyu Limited ExpressRomancecar

 • Odakyu Limited Express Romancecar
 • Odakyu Limited Express Romancecar

โดยสารรถด่วนพิเศษโรแมนซ์คาร์ ที่กำหนดทุกที่นั่งได้อย่างสะดวกสบาย หากชำระราคารถด่วนพิเศษเพิ่มจากบัตรโดยสารฟรีพาส โปรดตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับราคา สถานที่จำหน่าย และอื่นๆ ได้ที่เว็บไซต์นี้

 • ชินจูกุ

  จาก

  ชินจูกุ

 • ฮาโกเน่ยุโมโตะ

  ไป

  ฮาโกเน่ยุโมโตะ

80 นาที from ชินจูกุ to Hakone-Yumoto

ราคาตั๋วรถด่วนพิเศษ
1,110 เยน
+
ราคาตั๋วโดยสารปกติ
1,220 เยน
=

2,330 เยน

Browse vacant seats for Limited ด่วน Romancecar

e-Romancecar

e-Romancecar

Online Purchase System

Boarding Date
Boarding On
Departure
Arrival
Adults(12 and older)
Children(6 to 11)